במאמר זה אנסה לבחון את המקום של הסדרי הטיעון במשפט הישראלי כיום.

 

הסדר טיעון הינו הסכם הנערך במסגרת משפט פלילי בין המדינה לנאשם. ההסכם כולל, במקרים רבים, הסכמה בין התביעה לנאשם על העונש או על טווח הענישה ובמקרים אחרים כולל הסכמה על עובדות כתב האישום או סעיפי האישום. כיום, אחוז ניכר מההליכים הפליליים במדינת ישראל, מסתיימים בהסדר טיעון.

 

אין עוררין על חשיבותו הניכרת של מוסד הסדרי הטיעון למציאות בה אנו חיים. כך למשל, הנאשם יכול להימנע מעוגמת הנפש שתגרם לו בניהול המשפט והוא לא ימתין זמן רב למשפטו. המדינה תרשיע עבריין שהראיות נגדו חלשות (טוב או לא, שאלה נפרדת), כוח האדם של המשטרה והמערכת המשפטית נשמר.

 

לעניות דעתי, הסדרי טיעון חיוניים לשיטת המשפט שלנו, אולם, יש בהם חסרונות אליהם חשוב לשים לב. לדוגמא, על בית המשפט להגיע לחקר האמת ולהוציא את הצדק לאור. בית המשפט לא יכול לדעת מה בדיוק הם עובדות המקרה ולכן, במסגרת ההליך המשפטי מטרתו להגיע קרוב ככל הניתן לאמת העובדתית ובכך ליצור את האמת המשפטית. הסדרי הטיעון מהווים קיצור דרך עבור בית המשפט (שנמנע בכך מחקר האמת) ויוצרים אמת משפטית עליה הסכימו התביעה והנאשם ועל סמך האמת הזאת בית המשפט מרשיע את הנאשם. לצד הפגיעה בחקר האמת, עומדים לא מעט חסרונות עליהם מצביעים המתנגדים להסדרי הטיעון. חשוב לטעמי, לייחס חשיבות עליונה לשלושה אפיקים מרכזיים: הראשון, קורבן העבירה כצד להסדר הטיעון. השני, הרשעת חף מפשע כסיכון בצלו של הסדר הטיעון. השלישי, עסקת עד מדינה.

 

קורבן העבירה כצד להסדר הטיעון-  סעיף 17 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 2001 (להלן- "חוק זכויות נפגעי עבירה") קובע כי בעבירות מין ואלימות חמורה, לפני שסוגרים עסקאות טיעון חייבים לשמוע את עמדתו של קורבן העבירה. אולם, אין לו זכות וטו על ההחלטה. במידה ונסגרת עסקת טיעון הקורבן או כל גורם חיצוני לתביעה יכול להתנגד לעסקה דרך בג"ץ. חשוב להדגיש כי סעיף 17 לחוק זכויות נפגעי עבירה העלה לסדר היום את החשיבות של עמדת קורבן העבירה. מגמת בתי המשפט היא לקחת בחשבון כמה שיותר את קורבנות העבירה. אולם, עדיין עולה השאלה, האם צודק וראוי להגיע להסדר טיעון (שעלול להיות מקל) בעבירות מין ואלימות חמורה, כאשר הקורבן מתנגד לכך. ניתן לומר כי, מחד גיסא, הסדר טיעון בהרבה מקרים הוא לטובת הקורבן כיוון שהוא נמנע מלהעיד בבית המשפט ולעבור את החוויה הקשה שוב; ומאידך גיסא, במקרים רבים מיצוי הדין מהווה נדבך מרכזי בסגירת המעגל עבור הקורבן והוא רוצה שהצדק יצא לאור על-פי העובדות שהוא חווה. יש שיטענו, כי עדיף לתת לקורבנות העבירה את הזכות לפסול את הסדר הטיעון, גם כאשר הוא כרוך בסיכון של זיכוי הנאשם. המטרה היא לכבד את הקורבנות, מתוך הכרה בזכותם לספר את סיפורם המלא, לאחר שהמדינה כבר פתחה בהליך הפלילי ולאחר שהאמינה לסיפורם.

 

הרשעת חף מפשע כסיכון בצלו של הסדר הטיעון- האם הסדרי הטיעון מהווים סיכון לכך שבית המשפט ירשיע אדם חף מפשע? השאלה מתעוררת לאור העובדה שבמסגרת הסדר הטיעון, מורשע אדם ללא משפט פלילי מלא. הנחת המוצא היא שאדם רציונאלי לא יסכים להסדר הטיעון, כאשר הוא חף מפשע. אולם, כאשר הנאשם מודע לעוגמת הנפש שתגרם לו מניהול המשפט ולסיכון שיורשע ויקבל עונש חמור יותר מזה שהוצע לו במסגרת הסדר הטיעון, עולה החשש שהוא יסכים להסדר, גם במחיר של הרשעה בעבירה אותה לא ביצע.

 

עסקת עד מדינה- כאשר לתביעה יש ספקות באשר לחוזק הראיות, אחת הפעולות בהן היא יכולה לנקוט היא, להציע לאחד הנאשמים להפוך לעד מדינה. במסגרת ההסדר, עד המדינה מקבל פטור מאחריות פלילית על המעשים אותם ביצע. בתמורה לכך, עליו למסור עדות בבית המשפט לגבי עבירה אותה ביצע אדם אחר. פעולה זו מאפשרת להרשיע נאשם שככל הנראה לא ניתן היה להרשיעו. על פניו, זו עסקה מבורכת, אולם, כפי שאפרט היא אינה נטולת מחלוקות. ראשית, חשוב לזכור כי, עד המדינה אינו עוד עד נורמטיבי שעל עדותו ניתן לסמוך. לכן, לא יהיה זה מופרך לתאר סיטואציה, בה עד המדינה מוסר עדות שקרית בכדי לחמוק מן הדין. כפועל יוצא, הרשעת אדם על סמך עדותו של עד המדינה, גם היא צופנת בה סיכון של הרשעת חף מפשע. כמו כן, ניתן לטעון כי השימוש בעד מדינה בכדי להרשיע, אינו אלא עוד אמצעי נוח למשטרת ישראל. מטרתה של המשטרה, היא להשיג מספיק ראיות בכדי להפליל עבריינים. אומנם, עדותו של עד המדינה עוזרת לתביעה להשיג הרשעה, ברם, השימוש בכלי זה מאפשר למשטרה לעשות זאת במקרים בהם יש מקום לצאת ולחפש ראיות.

 

הוסיף לסיכום, גם אם הסדר הטיעון הוא הפתרון הטוב ביותר עבור נאשם פלוני, חשוב מאוד להימנע מהגעה להסדר שלא בהמלצת עו"ד העוסק בתחום הפלילי ובקיא בפרטי התיק. אם אתם גרים בקריות ומחפשים עורך דין בקריותמשרד עורכי דין מאור דהן יעמוד לרשותכם בשמחה.

 

 

אין להסתמך על תוכן המידע וכל מי שבוחר להסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. האמור לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

נכתב על ידי עורך דין מאור דהן - עורך דין בקריות

כל הזכויות שמורות