חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 מטיל חובה על מעסיק אשר החליט לסיים את יחסי העבודה עם העובד, לתת לו הודעה מוקדמת על פיטוריו. דמי ההודעה המוקדמת נועדו לקדם ולהיטיב עם זכויות העובד ולאפשר לו בתקופת ההודעה המוקדמת להיערך ולחפש מקום עבודה אחר ובכך לא לפגוע בהכנסתו בתקופה זו.

 

תקופת ההודעה המוקדמת- תקופת ההודעה המוקדמת תלויה במספר פרמטרים בניהם, זמן העסקתו וסוג משכורתו של העובד. דהיינו, ישנה חלוקה שונה כאשר מדובר בעובד בשכר ועובד במשכורת. חשוב לציין כי ימי ההודעה המוקדמת נספרים באופן קלנדרי (כלומר בהתאם ללוח השנה). עו"ד דיני עבודה בקריות יוכל להבהיר עבורך את זכויותיך בעניין תקופת ההודעה הרלוונטית אליך וגובה התשלום לו הנך זכאי.

 

עובד בשכר מיהו? עובד בשכר או עובד שעתי (יומי) הינו עובד אשר מקבל את שכרו בהתאם לשעות בפועל אותן צבר במהלך כל חודש. ומה הם זכויותיו? נתינת הודעה תהא בהתאם לתקופה/לוותק של העובד: עובד שצבר תקופת וותק של עד לשנת עבודה אחת יהא זכאי ליום הודעה מוקדמת בעבור כל חודש עבודה. עובד שעבד מעל שנה יהא זכאי ל 14 יום הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף על כל שני חודשי עבודה בשנת העבודה השנייה. בשנת העבודה השלישית ההודעה תימסר 21 יום לפני הפיטורים בתוספת של יום נוסף בעבור שני חודשי עבודה בשנה השלישית. לאחר השנה השלישית זכאי העובד להודעה מוקדמת בת חודש ימים.    

 

עובד במשכורת מיהו? עובד במשכורת או עובד חודשי הוא עובד הזכאי למשכורת חודשית קבועה אם נכח באופן סדיר במקום עבודתו בכל ימות החודש ועל פי חוזה העסקתו. ומה הם זכויותיו? נתינת הודעה מוקדמת תהא בהתאם לוותק של העובד ע"פ אופן החישוב הבא: עובד שעבד פחות משנה זכאי ליום הודעה מוקדמת בעבור כל חודש בגין 6 חודשי העבודה הראשונים ויומיים וחצי בעבור כל חודש נוסף. עובד שצבר תקופת וותק של שנת עבודה ויותר זכאי להודעה מוקדמת בת חודש ימים. מומלץ לעובד שלא קיבל הודעה מוקדמת כנדרש בחוק להתייעץ עם עורכי דין דיני עבודה בקריות ולעמוד על זכויותיו.        

 

האם ניתן לוותר על הודעה מוקדמת? התשובה היא לא! עובד אינו יכול לוותר על זכויותיו ומעסיק איננו רשאי להתעלם מחובותיו. יחד עם זאת, מעסיק רשאי לוותר על נוכחות העובד במקום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת כאשר עליו לשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא. במידה והמעסיק מחליט לוותר על נוכחות העובד, בתקופה זו מסתיימים יחסי העובד-מעביד והמעסיק אינו מחויב להפריש יותר לקופות או להעניק זכויות סוציאליות.  

 

מה עושים עם המעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת? כאשר המעסיק פיטר את העובד ללא הודעה מוקדמת לפיטורים כמתבקש בחוק, ישלם המעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל, בגין הימים בהם לא ניתנה ההודעה המוקדמת. במקרים בהם המעסיק מסרב לשלם לעובד את דמי ההודעה המוקדמת כנדרש בחוק רצוי לפנות לעורך דין דיני עבודה בקריות על מנת שיעזור לעמוד על זכויותיו של העובד מול המעביד.

 

מה עושים עם העובד לא נתן למעסיק הודעה מוקדמת על כוונתו להתפטר? עובד שחדל להגיע למקום עבודתו ולא נתן למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרותו כמתבקש בחוק, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בגין הימים בהם לא ניתנה ההודעה המוקדמת. מומלץ בחום לכל מעסיק להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בקריות לפני פעולה של קיזוז הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת מהמשכורת של העובד בכדי להימנע מטעות אשר תוליד תביעה מיותרת.

 

האם ניתן לקבל דמי אבטלה בתקופת ימי ההודעה המוקדמת? התשובה היא לא! למען הסר ספק חשוב להבין כי גם במקרים בהם העובד אינו עובד בפועל ורק מקבל תשלום בגין דמי הודעה מוקדמת – גם אז הוא אינו זכאי לדמי אבטלה!  

 

עורכי דין דיני עבודה בקריות ובית הדין לעבודה בחיפה, מקפידים לשים דגש על חישוב ימי ההודעה המוקדמת, אף על פי שלפעמים מדובר בסכומים נמוכים.  התייעצות עם עו"ד דיני עבודה בקריות עשויה להקל על ההתמודדות מול המעסיק בכל הקשור לנושא ההודעה מוקדמת, הן לגבי מספר ימי ההודעה והן לגבי אופן חישוב התשלום בגין אותם ימים.