הפרשות לפנסיה- בשנת 2008 פורסם צו הרחבה המפרט את החובה להפריש לעובד הפרשות כספיות לביטוח פנסיוני. מדובר בחובה על פי חוק ואין אפשרות למעסיק להתנות על כך ומאידך, אין לעובד את הזכות לוותר על הפרשות אלו. במהלך השנים סכומי ההפרשות השתנו על מנת להיטיב עם העובד ולעבות את זכויותיו הפנסיוניות.

 

לא הפרישו לך הפרשות לפנסיה? יתכן ותוכל לתבוע בגין הפרת זכות זו ולזכות בפיצויים. עם עו"ד דיני עבודה בקריות ההתנהלות מול המעסיק תהיה משימה קלה יותר עבורך. יש לציין כי במידה ומדובר בשנים בהן פורסם צו ההרחבה, ניתן לקבל רטרואקטיבית בהתאם לסכומי ההפרשות באותה שנה ולמרכיבי השכר כפי שהוכרו בתלוש, בכפוף להתיישנות הקבועה בחוק.

 

מהן הפרשות לפנסיה? הפרשה פנסיונית הינה לקיחת שיעור מסוים משכר העובד והעברתו לגוף חיצוני ביטוחי השומר ומבטח את כספי העובד ברשותו עד ליום יציאתו לפרישה. לסכום זה מצורף סכום נוסף אותו המעסיק מפריש בהתאם לשכר אותו העובד מקבל ובהתאם לחיוב בצו ההרחבה. עורכי דין דיני עבודה בקריות דאגו להאיר את תשומת ליבם של עובדים רבים שלא מילאו כלפיהם חובה זו, את משמעות הפרת החובה ע"פ החוק ואת אפשרות התביעה העומדת בפניהם.

 

מי זכאי לזכות?  כלל העובדים! אין הפרדה במשק בין עובדים במגזר הפרטי או הציבורי, זוהי חובתו של המעסיק להפריש. עם זאת, ישנם ביטוחים שונים במשק עליהם ידון מאמר זה בהמשך.

 

ממתי זכאי העובד להפרשות פנסיוניות? החוק מבדיל בין שני סיטואציות קיימות:

  1. זכאות להפרשות מתחילת עבודתו- כאשר מדובר בעובד שברשותו ביטוח פנסיוני קיים ופעיל עוד לפני כניסתו למקום עבודתו החדש, הרי שהוא זכאי להפרשות מיומו הראשון ללא תקופת המתנה כלל. על מעסיק חלה החובה לקבל ממנו את שם הקופה ולהורות שההפרשות יחולו על קופה זו. יחד עם זאת, צו ההרחבה מחייב כי ההפרשות יחולו רטרואקטיבית בסיום שלושה חודשי עבודה ראשונים אצל המעסיק או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם. במידה והמעסיק לא הפריש הפרשות פנסיוניות לעובד אשר זכאי לכך מתחילת עבודתו, היוועצות עם עו"ד דיני עבודה בקריות תאפשר לשפר את עמדתו אל מול המעסיק. 
  2. לאחר 6 חודשי עבודה- תקופה ארוכה זו זכתה לכינויים "תקופת צינון/ תקופת המתנה" וזאת מהסיבה שעובד יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות רק לאחר שישה חודשי עבודה בשני מקרים:
  • אם עצר את רצף ההפרשות לפנסיה, הפסקה של מעל 5 חודשים.
  • אם לא עבד קודם לכן ועל כן, לא קיימת לו קופה פעילה ואין ברשותו כיסוי ביטוחי. 

טרם נקבעה הלכה מחייבת לכך של בית משפט עליון או בית הדין הארצי לעבודה אך זהו המצב הקיים אם כי יש מגמה לשינוי בעתיד במטרה לעודד אפשרות החלפת מקום עבודה ללא חשש מפני שבירת רצף פנסיוני שיזיק עתידית לקופה.  עו"ד דיני עבודה בקריות ידריכו את העובד לגבי זכויותיו בהתאם לשני הסיטואציות שלהלן.

 

שיעור ההפרשות לפנסיה- על מנת להמחיש את שיעור ההפרשות הקיים כיום במשק מצ"ב טבלה מפורטת:

שנים

הפרשות מעסיק

הפרשות עובד

הפרשות המעסיק לפיצויים

סה"כ הפרשות

01.01.17

6.5%

6%

6%

18.5%

01.07.16

6.25%

5.75%

6%

18%

01.01.15

6%

5.5%

6%

17.5%

01.01.14

6%

5.5%

6%

17.5%

01.01.13

5%

5%

5%

15%

01.01.12

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

01.01.11

3.33%

3.33%

3.34%

10%

01.01.10

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

01.01.09

1.66%

1.66%

1.68%

5%

01.01.08

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

 

 

חשוב לציין שעובד זכאי להגדיל את הפרשתו לביטוח הפנסיוני, עד לשיעור של 7% מהשכר. הגדלת סכום זה אשר תנוכה משכרו תגדיל למעשה את קצבת הפרישה עבורו בשעת זכאותו לפנסיה. בנוסף, עובדים בשירות המדינה זכאים להפרשות גבוהות יותר בהתאם להסכם שנחתם בעניינם ביולי 2015. במקרים של הפרת חובה זו, עו"ד דיני עבודה בקריות יטיב עם העובד כאשר ידרוש עבורו את ההפרשים המגיעים לו מהמעסיק. 

 

כיצד מחושבים כספי ההפרשות? בהתאמה לטבלה המוצגת משכר הבסיס של העובד ברוטו או מהממוצע במשק. במידה ולא הפרישו עבורך הפרשות פנסיוניות כלל או לא בסכום והמועד הנכון, תוכל בפגישה עם עו"ד דיני עבודה בקריות לעמוד על ההפרשים המגיעים לך ולתבוע סכומים אלו כנדרש.

 

הסדר מיטב מהו? ומי זכאי לכך? הסדר מטיב יכול שיהיה מעוגן בחוזה אישי, בהסכם קיבוצי או אף בצו הרחבה. לפיכך, מדובר בהסדר שתנאיו טובים יותר מתנאי ההסדר בצו ההרחבה הכללי. על מי חל? כל עובד שחל עליו הסכם/חוזה עבודה המתייחס לאופן ההפרשות לפנסיה בדרך של הסדר מיטיב וכאשר ההפרשות לא נופלות מסכום של 18.5% (הפרשות עובד ומעסיק יחדיו). מעסיק שחתם על הסכם עבודה מול עובדיו הכולל הסדר מיטיב מחויב להפריש לקופת הביטוח הפנסיוני ע"פ שיעור ההפרשות שנקבע בהסדר המיטיב. במידה וההפרשות ע"פ ההסדר נמוכות יותר מצו ההרחבה, אז תהא חובתו להיצמד לצו ההרחבה.

 

לסיכום- יישום חובת ההפרשה, מהווה מנגנון הבטחה לעובד שבעת יציאתו לפנסיה יוכל להתקיים מהכנסה חודשית קבועה ומכובדת. יצירת פערים ונזקים עקב התנהלות לוקה בחסר של מעסיקים עלולה לגרום למצבים בהם העובד מפסיד סכומים רבים. התייעצות ותביעה בעת הצורך עם עו"ד דיני עבודה בקריות יכולה לפשט את המצב בהווה ולהבטיח עתיד מוגן יותר מבחינה כלכלית.

 

לקבלת כל מידע נוסף בנושא הפרשות לפנסיה פנה לעו"ד דיני עבודה בקריות – עו"ד מאור דהן